Nyheter

Nesodden MDGs innspill til kommuneplanens arealdel

25.8.22 er siste dag for å levere høringsinnspill til Nesodden kommunes første utkast til arealplan 2022-2046! Her legges reglene for hva som skal være lov å gjø...

Miljøpartiet De Grønne

Formannskapet driver høyt spill med framtidas barneskoleelever på Fagerstrand

Formannskapet ville legge alle eggene i én kurv allerede nå. La oss i stedet ta ett steg videre for å planlegge både Myklerud og Bakkeløkka som plasseringer f...

Om ikke hule eiker er viktige trær, hvilke trær skulle være det da?

Snarrådige naboer stoppet 5. april fellingen av en hul eik i Solåsveien 15 på Hellvik. Slik felling mener jeg ikke kan skje på lovlig vis uten at det først er...

Bilkollektivet forlater Nesodden. Kommunen har nøkkelen til å få ny bildeling på halvøya

Kommunestyret har gang på gang gjort vedtak for å styrke bildeling på Nesodden. Administrasjonen har så langt gjort lite for å oppfylle intensjonene. Nå er t...

Derfor bør vi ikke gå videre med Strandlia 2 akkurat nå

Å si at å gå videre med Strandlia 2 er i tråd med kommuneplanen, det er som å si at du ikke bryter ekteskapsløftet om du ligger med eks-en dagen fø...

Gratulerer Flaskebekk, Sjøstrand og Nesodden!

Kommunestyret vedtok 15. desember enstemmig områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand. Det er et historisk steg framover for alle som bor i området, for alle som fer...

For folk, fjord og fellesskapets skyld: Ikke velt Flaskebekk-planen!

Plan- og byggesaksutvalgets endringer i områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand 23. november gambler med folk, fjord og fellesskapets ressurser. Kommunestyret komme...