Fotocredit: Rolf Sundt Sr.

Gratulerer Flaskebekk, Sjøstrand og Nesodden!

Kommunestyret vedtok 15. desember enstemmig områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand. Det er et historisk steg framover for alle som bor i området, for alle som ferdes der og for Nesoddens utvikling videre.

desember 16, 2021

Av Eivind Hoff-Elimari

Kommunestyret vedtok 15. desember enstemmig områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand. Med det er vi endelig i mål med en prosess som hadde sin spede start i… 1976! Det var visstnok da det første forslaget til reguleringsplan ble lagt fram, men det var altså først i går en juridisk bindende plan ble vedtatt.

Det er derfor et historisk steg framover for alle som bor i området, for alle som ferdes der og for Nesoddens utvikling videre.

Det er en styrke å være lydhør og kunne skifte mening

Områdeplanen ble vedtatt med det innholdet som kommunen hadde framforhandlet som et kompromiss med statsforvalteren. Dermed vet vi også at områdeplanen nå blir rettskraftig før bygge- og deleforbudet løper ut 2. januar, og vi unngår mareritt-scenariet der kommunen over nyttår kunne ha mottatt bunkevis av søknader om å bygge der «alle» er enige om at det egentlig ikke skal bygges. Arbeidet med vann og avløp kan komme i gang til sommeren, og det samme kan den planlagte ilandføringen av reservevannkabelen fra Bærum.

Jeg vil takke alle som har jobbet hardt for å få til dette resultatet, både blant folkevalgte, i administrasjonen, blant folk på Flaskebekk og Sjøstrand, og sist men ikke minst statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, som viste kreativitet for å finne en løsning som alle parter kan leve godt med. Jeg vil også særlig berømme Arbeiderpartiet for å ha vært lydhøre og åpne for gode argumenter og forslag etter plan- og byggesaksutvalgets behandling av planen 23. november. Dermed endret de standpunkt og brøt enigheten med Høyre. Å komme opp av retoriske skyttergraver, snakke sammen og tenke kreativt for å få til bedre løsninger, det er demokrati på sitt beste!

Derfor stemte vi mot å legge endringer ut på offentlig ettersyn

Samtidig som områdeplanen ble vedtatt, vedtok dessverre et flertall i kommunestyret å legge ut på offentlig ettersyn forslag til to sett endringer i planen: Konvertering av fire hytter til helårsbolig og flytting av tre eiendommer ut fra sone med regler for bevaring av kulturmiljø over til sone for boligområde.

Det kan resultere i nye klager og innsigelser og kan være ulovlig forskjellsbehandling. Derfor stemte vi i MDG mot.

At det er slik, burde hele kommunestyret være klar over. På kommunestyreseminaret i oktober ga nemlig noen av Norges fremste jurister på planlov, Fredrik Holth og Nikolai Winge, oss nemlig en gjennomgang av regler, og ikke minst fallgruver, med hensyn til «hyttekonvertering». De viste gjennom et skrekkeksempel fra Trondheim hvor ille det kan gå om kommunen uten forutgående planarbeid og objektive kriterier tillater konvertering av enkelthytter i et område. Fortsatt i dag, over 15 år etter at Trondheim startet en prosess for konvertering av «de mest bebodde» hyttene i området Lian, er ikke klagene endelig løst i rettssystemet.

Det første settet med foreslåtte endringer som nå er lagt ut på offentlig ettersyn har likheter med hva Trondheim gjorde: Den innebærer at planen vil si at hyttekonvertering ikke er tillatt i landbruks-, natur- og friluftsområder bortsett fra fire eiendommer. Hvorfor akkurat disse? Hvorfor ikke naboene? De vil ha klagerett og endringen kan føre Nesodden ut i en juridisk hengemyr pga. ulovlig forskjellsbehandling, som i Trondheim. Det samme kan gjelde den andre endringen som nå er lagt ut på offentlig ettersyn: Å flytte tre eiendommer ut fra sone med regler for bevaring av kulturmiljø til vanlig boligområde.

Men i det minste er endringene som nå er lagt ut på offentlig ettersyn vesentlig mindre enn innstillingen fra plan- og byggesaksutvalgets møte 23. november og atskillig mer måteholdne enn hva Høyre, Senterpartiet og Venstre foreslo i kommunestyret.

Derfor, og med disse små forbeholdene: Gratulerer Flaskebekk, Sjøstrand og resten av Nesodden!