Nyheter

Kategori: Nyheter

Gratulerer Flaskebekk, Sjøstrand og Nesodden!

Kommunestyret vedtok 15. desember enstemmig områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand. Det er et historisk steg framover for alle som bor i området, for alle som fer...

Kommuneplan: Vi trenger klarere språk og kortere plan for mennesker og miljø på Nesodden

Dette er Nesodden MDGs innspill til forslaget til

Rødt, forslaget deres om barnetrygd treffer dårlig de som trenger det mest

«Hvorfor skal barn av foreldre som mottar sosialhjelp miste barnetrygden, MDG?» spør Geir Christensen og Odd Edvardsen i Nesodden Rødt i Amta 3. sept...