Fotocredit: Eivind Hoff-Elimari

Vi vil beholde Nesoddens fartsgrense til sjøs – regjeringen vil ta den bort 1. januar

Regjeringen opphever vårt fartsgrense til sjøs om ikke vi på Nesodden selv gjeninnfører den. Det vil MDG foreslå.

september 9, 2021

(Leserbrev i Amta 8.9.21, av Eivind Hoff-Elimari)

Har du tenkt over at vi på Nesodden er relativt skånet fra de mange vannskuterne og andre hurtiggående fartøy tettest inntil land? Det skyldes delvis at vi har kanskje Norges strengeste fartsregler – 5 knop for fartøyer under 150 meter fra land, med unntak for bl.a. rutebåter, langs hele kysten vår. Det har Samferdselsdepartementet under Knut Arild Hareide (KrF) bestemt at skal oppheves fra 1. januar – om ikke vi i kommunen selv gjeninnfører den. Det håper vi i MDG at kommunestyret på Nesodden vil stille seg bak.

Alle synes å ville ta sterkere grep for å redde Oslofjorden. Alle sier de vil prioritere det nære friluftslivet, ikke minst badingen. Men når det kommer til stykket bestemte altså regjeringen i våres at alle kommunale forskrifter om fart til sjøs skal oppheves. At det vil forstyrre strand- og badelivet, er åpenbart. Livet under havet nærmest kysten likedan.

Nesoddens forskrift har stått støtt siden 1984 og gjelder altså alle fartøy unntatt utrykningsfartøy og rutebåter. Det er åpenbart at den ikke er praktisert med jernhånd, men akkurat som forbud mot drikking på offentlig sted, er det en forskrift som skaper en norm og et ris bak speilet dersom noen tråkker for langt over streken.

På Nesoddens vestside er en viktig gruppe ganske forstyrrende fartøy, i alle fall før pandemien, blitt de store «partybåtene» som sniker seg tett inntil kysten. Dessverre har den samme regjeringen som sier den vil redde Oslofjorden bestemt at nye kommunale fartsforskrifter kun kan gjelde fritidsfartøy. Partybåtene som seiler fra Oslo langs Nesoddlandet skal altså kunne få dure fram akkurat som de vil. Vi håper at en ny regjering vil gi oss det handlingsrommet tilbake slik at vi kan ta bedre vare på kysten vår. Det handler ikke om å forby båtene, men om å kunne kreve at alle tar hensyn.

Vi har ikke notert noen i kommunestyret på Nesodden som har stilt spørsmål ved vår lokale fartsforskrift de siste årene. Vi håper derfor på bred politisk enighet i høst om å uansett videreføre denne – og at vi samtidig skaper større oppmerksomhet rundt fartsgrenser og betydningen av dem for mennesker og miljø.