Fotocredit: Eivind Hoff-Elimari

Bilkollektivet forlater Nesodden. Kommunen har nøkkelen til å få ny bildeling på halvøya

Kommunestyret har gang på gang gjort vedtak for å styrke bildeling på Nesodden. Administrasjonen har så langt gjort lite for å oppfylle intensjonene. Nå er tålmodigheten til Bilkollektivet slutt, og de trekker sine to biler ut av Nesodden over påske. Da forventer jeg at kommunen kommer på banen med nye løsninger for bildeling.

mars 23, 2022

Tekst: Eivind Hoff-Elimari

Bildeling er et økonomisk, miljømessig og sosialt kinderegg. Undersøkelser av Bilkollektivet viser at én av deres biler kan erstatte 10-15 privateide biler. Dermed blir biler utnyttet bedre, den enkelte kjører mindre når bilen ikke står utenfor huset, og ikke minst får flere som ikke har råd til egen bil, tilgang til bil.

Bildeling har stort sett vært et storbyfenomen, med Nesodden som hederlig unntak. I mange år har vi hatt to biler fra Bilkollektivet, som er Norges eneste store samvirke for bildeling.

Det handler om både engasjement hos en del nesoddinger og harde fakta: Det er nesten ingen steder i Norge så mange klarer seg uten egen personbil som hos oss. Faktisk er det bare øykommunene Utsira og Træna, pluss Bergen, som har færre personbiler per innbygger enn Nesodden. Det er altså langt flere biler per innbygger i Oslo enn hos oss!

Få biler skaper ond sirkel for bildeling

Det er veldig mange flere som skulle ønske de var uten bil, som jeg selv. Bilen vår står stort sett og ruster, i påvente av å bli brukt for større handleturer eller for å besøke familie eller venner langt unna. Problemet er at de som ikke bruker bilen i hverdagen i altfor stor grad trenger bil samtidig: I helger og kvelder. Når det da bare har vært to biler i Bilkollektivet på Nesodden, opplever man for ofte å måtte dra inn til Oslo først for å hente en ledig bil, for deretter å kjøre tilbake til Nesodden og så endelig foreta helgeturen til besteforeldre i Skien eller Lillehammer. Det orker ikke folk i lengden. Jeg kjenner flere på Nesodden som har solgt bilen, prøvd Bilkollektivet og så måttet krype til korset og skaffet seg egen bil på nytt etter litt for mange sånne episoder. Dermed blir det en ond sirkel: Folk opplever at bilene ikke er tilgjengelige, mens Bilkollektivet opplever at bilene ikke blir brukt nok.

Derfor varslet Bilkollektivet allerede for to år siden at det blinket et gult lys for bildeling på Nesodden. Hva skulle vi gjøre?

Vinn-vinn for kommune og innbyggere

Jeg kontaktet Bilkollektivet for å få innspill og ideen som dukket opp var å koble Bilkollektivet med de som har helt motsatte tidspunkt for bilbruk: Kommunen. Den disponerer nesten 50 personbiler som brukes mest på dagtid i ukedagene.

Høsten 2020 foreslo derfor Jørgen Lorentzen, Bilkollektivet-entusiast i Arbeiderpartiet, og jeg sammen med flere andre at kommunen skulle gå inn i en avtale med Bilkollektivet slik at kommunen skulle disponere tre ekstra Bilkollektivet-biler i arbeidstida mens de ble gjort tilgjengelige for folk flest ellers. Med fem biler totalt på Nesodden ville vi begynne å få et godt nok tilbud til at snøballen for bildeling kunne begynne å rulle. I desember 2020 fikk vi derfor på plass en liten bevilgning i kommunebudsjettet for å inngå en slik avtale med Bilkollektivet. Da det viste seg at det ville bli litt dyrere enn opprinnelig planlagt, sørget kommunestyret i desember 2021 for de nødvendige ekstra midlene. Hvert år framover har vi satt til side 157 000 kr for å finansiere leasing-avtale for tre nye Bilkollektivet-biler til Nesodden reservert kommunen i arbeidstida, og innbyggere flest ellers. Inntekter fra privat bruk av bilene ville gå til kommunen, men er noe vi ikke la inn i regnestykket rett og slett fordi vi ikke visste hvor mye de ville bli brukt.

Hvis Halden får det til, hvorfor ikke Nesodden?

At Bilkollektivet trekker seg ut nå, er derfor både trist og frustrerende. Heldigvis gjorde vi også et annet vedtak nå sist i desember, som er det speilvendte av at kommunen bruker Bilkollektivets biler: Vi har bedt kommunedirektøren sette i gang et pilotprosjekt for å disponere Nesodden kommune-biler inn i en bildelingsordning utenfor arbeidstid. Jeg har tatt kontakt med Bilkollektivet for å høre hva de tenker om det. Heldigvis synes de det fortsatt er en spennende idé som de gjerne vil bidra til. Kort sagt kan det innebære at en del av kommunens biler blir utstyrt med nøkkelfri tilgang koplet til Bilkollektivets bookingsystem utenfor arbeidstid. Kommunen får da inntektene når privatpersoner bruker bilene. Kanskje kan andre aktører på bildeling, som Movabout eller Hyre, kunne tilby noe liknende.

Tidligere har vi blitt fortalt av administrasjonen at noe sånt ikke er mulig innenfor kommunens forsikringsavtale. Men når andre kommuner, som Stavanger og Halden, allerede har denne typen ordning, er det helt sikkert at det er mulig å forsikre biler med en slik blandet bruk av ansatte og innbyggere. Vi må bare finne ut av hva det koster.

Hvordan vil administrasjonen nå oppfylle kommunestyrets ønske?

Kommunestyret har altså stilt seg bak kravet om at kommunen må legge til rette for bildeling gjennom sin bilpark. Vi har bevilget penger til dette. Når kommunen nå ikke kan bruke de pengene som planlagt, regner jeg med at administrasjonen vil sette seg ned med Bilkollektivet eller andre snarest mulig for å utforske andre løsninger. Hvor mye dyrere vil en ny forsikringsavtale som tar høyde for bildeling være? Stadig flere av kommunens biler er uansett leaset; hva tenker leasingselskapet om mulighetene for ekstra inntekter ved å gjøre bilene tilgjengelige for innbyggere utenfor arbeidstid?

Jeg vet at Nesodden har uttrykt interesse for å være med på et prosjekt ledet av Viken fylkeskommune for å få i stand en bildelingsordning med fylkeskommunale og kommunale biler, og det er bra, men jeg har også snakket med fylkeskommunen, og forstår at en slik ordning ligger minst to år fram i tid. Så lenge kan ikke Nesodden vente.

For selv om vi har få biler per innbygger på Nesodden, kan vi ikke hvile på laurbærene. Pilene peker i feil retning: Mellom 2010 og 2020 økte befolkningen med 14 %, mens antallet biler økte med 21 %.

Med bensinpriser over 20 kroner, overhengende fare for at Ruter må kutte i kollektivtilbudet og historisk høy prisstigning på mange felt, er bildeling ett av de få tiltakene som kommunen selv sitter med nøkkelen til og som kan monne for å gjøre det lettere å leve gode, grønne liv for folk flest på Nesodden.