Over 60 000 m2 natur kan gå tapt for å gi 700 flere daglige bilturer, om den foreslåtte reguleringsplanen for Strandlia 2 blir realisert. Det er stikk i strid med både kommuneplan og en rekke andre vedtak i kommunestyret. Planen må settes på vent til vekstområdet i Fagerstrand sentrum er bygget ut.   

Vil du hjelpe oss å bryte sperregrensa så det synger?