Styret for Nesodden Miljøpartiet De Grønne 2015

Styret for Nesodden MDG for 2015 er følgende personer:

Øyvind Solum (leder),
Anne Cathrine (Katti) Krøvel-Velle
Nicole Schalin
Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi
Kaisa Ramona Hautala
Ole Solheim
Runar Todok
Vidar Sæbjørnsen
Kristin Eriksen

Lokallaget kan kontaktes på nesodden@mdg.no