Fotocredit:

Grønn Festival Nesodden program for foredrag og seminarer Hellviktangen søndag 27.08.23

Foredrag og seminarer er i andre etasje over kafeen, opp trappen ved inngangspartiet.
Gratis adgang for alle interesserte! Ingen påmelding.

*

Konsertene foregår stort sett på utescenen foran kafeen ut mot sjøen. Du kan se oversikt over dem nederst i denne oversikten.
Det vil også være litt andre aktiviteter for barn og voksne rundt på området. Noe av dette kan du lese om mot slutten av denne oversikten, men en del annet vil du bare finne ved å dukke opp på Grønn Festival, eller følge med på facebook-oppdateringer i tiden frem til festivalstart.

*

Arrangør for Grønn Festival Nesodden er Miljøpartiet De Grønnes lokallag på Nesodden https://nesodden.mdg.no/ Forbehold om feil og programendringer.
PS. Husk å gå, sykle eller reise kollektivt til festivalen.

For mer info om MDG generelt kan du se www.mdg.no

 

12.00: Indre bærekraft – hva er det?

Et kort introforedrag med lysbilder med Kevin Reeder om indre bærekraft og Inner Development Goals programmet.

12.30 Konsert: Små Grå synger acapella
- se også info i konsertprogrammet!

Mens resten av konsertprogrammet foregår på utescenen på sjøsiden av kafeen, så vil akkurat denne konserten foregå på seminarrommet i andre etasje.

Smultringmodellen etter Kate Raworth. Illustrert av Hilde Lorentzen.

13.15 Ellen Sjong, Smultringøkonomi.

Smultringmodellen ble utviklet av økonomen Kate Raworth som en måte å balansere livskvalitet og menneskelige behov på den ene siden, opp mot det å skape et bærekraftig samfunn innenfor planetens tålegrenser på den andre.
Ellen Sjong vil her gi oss en introduksjon til modellen, og hvordan den - og verktøyene som bygger på denne modellen - blir brukt av både stadig flere byer, bedrifter og andre aktører for å lage prosjekter eller samfunn som både blir bedre nå, men som også ivaretar velferd, trygghet og livskvalitet i et generasjonsperspektiv.
Kanskje dette også kan være til inspirasjon for Nesodden?

14.15 Sirkulærøkonomi:

Cynthia Reynolds er en gründer som står bak en rekke prosjekter, ikke minst som pådriver innenfor ulike felt av det som kalles sirkulærøkonomi. Hun driver et internasjonalt nettverk innen sirkulærøkonomi med base på Nesodden, og er også sentral i Nesoddliv og Tingenes bibliotek, og samarbeider både med kommunen og mange andre aktører lokalt og internasjonalt.

Det er vanskelig å tenke seg at vi kommer i mål om å skape et bærekraftig og klimasmart samfunn, om ikke sirkulærøkonomi, gjenbruk og delingsløsninger preger samfunnet i langt større grad. Her vil vi både få en skisse av det store bildet når det gjelder ressursbruk og utfordringer globalt og nasjonalt, og en del innspill på muligheter for hvordan vi på Nesodden kan bevege oss i retning av å bli en foregangskommune innenfor dette feltet.

Respons fra Steinar Dahlen, virksomhetsleder kultur og frivillighet, Nesodden kommune, som også forteller kort om kommunens arbeid på feltet og hvordan han ser på mulighetene for å øke ambisjonene.

15.15 Une Bastholm: skjerm, skole og oppvekst.

Une Bastholm er stortingsrepresentant for Akershus og MDG og tidligere partileder. Det er godt kjent at MDG er opptatt av å stå opp for klima, natur og miljø, men hva med den sosiale bærekraften?

Her vil Une særlig snakke om barndom og oppvekst i et grønt perspektiv, og komme med noen hovedperspektiver på endringer vi jobber for når det gjelder barnehage og skole, inkludert mindre bruk av skjerm, særlig i de yngre aldersklassene.

16.15 Hvordan ta bedre vare på naturen på Nesodden?

Kristoffer Bøhn, Sabima: Internasjonalt har vi fått en ny naturavtale, nasjonalt skal den følges opp med en stortingsmelding. Hva vil det bety for naturen og artsmangfoldet på Nesodden? Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Sabimas mål er å sikre god forvaltning av biologisk mangfold slik at vi får en bærekraftig bruk av norsk natur og stanser tapet av naturmangfold. De står også bak kåringen “Naturkampen”, hvor Nesodden kom på topp i fjor.

Etter innledningen til Bøhn blir det et lite innspill fra Une Bastholm, stortingsrepresentant og Stefan Norris, leder i Nesodden kommunes utvalg for kultur, miljø og teknikk. Stefan er også biolog og naturforvalter og kommunestyrerepresentant.
Vi åpner så opp for en liten samtale om hvordan vi kan bli bedre på naturvern, og hvordan både kommuner, fylkeskommunen og staten har en rolle her, sammen med frivilligheten og øvrige aktuelle aktører.

Avsluttes senest 17.30.

Møteleder for foredragsprogrammet i andre etasje gjennom dagen er Øyvind Solum, som er Nesodden MDGs ordførerkandidat i lokalvalget.

14.00 Kevin Reeder: Naturkontakttur og lek for barn/familie!

Bli med og opplev hvordan det er å gå som en rev og å gå i flokk; lytt til klodens pust og kjenn dens hjerte. Oppmøte foran hovedinngangen mot markedet. 20 minutter; på gressplenen ved inngangen.


16.00 Kevin Reeder: Naturkontakttur for voksne!

Bli med og åpne opp for stillhet, fred og nærvær ved hjelp av oppmerksomhetspraksis og kontakt med naturen.

30 minutter; i naturen like ved festivalområdet. Oppmøte foran hovedinngangen mot markedet.