Åpent møte 24. mai kl 19-20.30 på Hellviktangen (strømmes fra «Grønn pils Nesodden» sin facebook-side)

I løpet av noen ganske få år har digitale skjermer blitt allestedsnærværende for de fleste barn og unge både på skolen og ellers i hverdagen. Hvordan påvirker det læring og trivsel? Hva vet vi om det, og hva vet vi ikke?

Velkommen til åpent møte – både fysisk og på skjerm (på «Grønn pils Nesodden» sin facebook-side) – om kanskje den mest grunnleggende endringen i skole og oppvekst på flere tiår, med:

Øystein Gilje, professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo

Per Brodal, lege og professor i medisin.

Malin Chanita Hals Krohn, medlem av Ungdomsrådet i Nesodden kommune.

Vel møtt!

Program:

19.00-19.20: Hva vet vi fra forskningen om den digitale skolen? v/Øystein Gilje

19.20-19.40: Hva vet vi om læring og hva betyr det for bruken av skjermer? v/Per Brodal

19.40-19.45: Kommentar fra Malin Chanita Hals Krohn, medlem av ungdomsrådet i Nesodden kommune

19.45-20.30: Samtale med publikum, ved ordstyrer Eivind Hoff-Elimari

Øystein Gilje er professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og faglig leder av FIKS, forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen.
Han har tidligere arbeidet som lærer i ungdomsskolen og journalist i NRK, og har i en årrekke forsket og undervist om læring og digital teknologi. Gilje har skrevet en rekke bøker, senest «Læringsidentitet – elevmedvirkning i den digitale skolen» (Universitetsforlaget, 2022) og «Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen» (Fagbokforlaget, 2019)». Sammen med kollegaer jobber han nå med en kunnskapsoppsummering om digitaliseringen i grunnskolen (GrunnDig) i regi av Kunnskapssenter for Utdanning ved Universitet i Stavanger der han har en professor II stilling.

Per Brodal er lege og professor i medisin. Han har drevet omfattende forskning i eksperimentell hjerneforskning og har engasjert seg i samfunnsdebatten om læring og pedagogikk. Han har utgitt en rekke bøker, deriblant «Læringsnøkkelen. Om samspillet mellom bevegelser, balanse og læring» (Universitetsforlaget, 2010). Hans lærebok «Sentralnervervesystemet» er utkommet i fem utgaver i Norge og i USA og har fått stor internasjonal anerkjennelse. Han har omfattende undervisningserfaring for ulike helsefaggrupper, og ledet innføring av ny, radikalt endret studieplan for medisin ved UiO med bl.a. bruk av problembasert læring som sentral læringsform. Brodal har også i en årrekke engasjert seg i forskningsformidling ved jevnlig deltakelse blant annet i radioprogrammene EKKO og Abels Tårn.