Fotocredit:

Nesodden MDGs valgliste til kommunestyret høsten 2023

Nesodden MDG går nå til valg på vår egen grønne ordførerkandidat, Øyvind Solum, sammen med en gruppe på til sammen fem kumulerte grønne kandidater.
Øyvind Solum har erfaring blant annet fra mange år både i kommunestyret og på fylkestinget.
De andre kandidatene representerer også betydelig erfaring fra tillitsvalgte og folkevalgte verv, samtidig som det også er flere nye stjerner.

juli 17, 2023

Fra venstre ser vi Stefan Norris, Ida S. Drugg, Mia Frogner, Øyvind Solum og Hogne Neteland.

1. Øyvind Solum er vår ordførerkandidat og håper at Nesoddens velgere ønsker et større grønt skifte som muliggjør dette. Han er utdannet sosialantropolog og har sittet i sentrale posisjoner på fylkestinget og i kommunestyret i mange år. Øyvind er brennende opptatt av å skape et bærekraftig samfunn innenfor planetens tålegrense, samtidig som vi legger til rette for mest mulig frihet og mulighet til å leve de livene vi ønsker oss.

2. Mia Frogner er leder for bærekraft, miljø og mat på Øyafestivalen, og har i tillegg brukt de siste ti årene på å formidle grønn og bærekraftig mat, blant annet gjennom tre bøker. Hun er opptatt av å skape et bærekraftig, levende og inkluderende lokalsamfunn som både ivaretar og fremmer natur, kultur og mangfold. Hun tror sterkt på at de store og helt nødvendige endringene for fremtiden må starte der vi lever og bor.

3. Stefan Norris er biolog og naturforvalter og opptatt av arealene våre. Vår lange kystlinje, skog, myr, og vakre og produktive kulturlandskap gir et rikt naturmangfold og aktivt friluftsliv. Det er et økende press på disse områdene. Natur, kyst og kulturlandskap forsvinner bit for bit når planlegging ikke er langsiktig og utbyggere får vel frie tøyler. Ja, det er plass til flere her, og det skal bygges, men MDG jobber for at også de som kommer etter oss ser at kloke valg ble tatt når Nesodden skulle utvikles.

4. Ida Samantha Drugg er lærer og brenner for en bærekraftig skole og barn og unges oppvekstvilkår. Ida har vært aktiv i flere miljøorganisasjoner, blant annet sosial-økologiske grupper. På Nesodden er hun opptatt av å ivareta grøntområdene, en bærekraftig boligutvikling og friskmelding av Oslofjorden.

5. Hogne Neteland er sivilingeniør og frivillig aktivist. Han har vært medlem av skole- og oppvekstutvalget siden 2021 og har også engasjert seg i lokalt frivillighetsarbeid, blant annet som styreleder i Nesodden Velforbund. Han har også vært aktiv i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender og var styreleder i Wikimedia Norge i fem år.

 1. Tonje Jacobsen-Loraas, 1979, Hellvik
 2. Gisle Rebnord Totland, 1965, Hellvik
 3. Helene Spørck Sundt Hoel, 1991, Torvet
 4. Trude Blomseth Thy, 1985, Bomansvik
 5. Peter Oftebro Baum, 1982, Tangen
 6. Anlov Peter Mathiesen, 1974, Tangen
 7. Vidar Sæbjørnsen, 1967, Flaskebekk
 8. Lars Gulbrandsen, 1980, Torvet
 9. Helen Skjønberg Hagen, 1996, Fagerstrand
 10. Katrine Kleppe, 1980, Tangen
 11. Anne Cathrine Katti Krøvel-Velle, 1973, Tangen
 12. Knut Einar Skjær, 1967, Tangen
 13. Ada Marie Neteland Tronshart, 2001, Oksval
 14. Mads Greaker, 1963, Tangen
 15. Siv Endresen, 1961, Tangen
 16. Pål Erik Plaum, 1951, Fagerstrand
 17. Anna Granqvist, 1974, Berger
 18. Bjørn Fiveland, 1964, Berger
 19. Marte Rastad, 1984, Tangen
 20. Håkon Sælen, 1983, Flaskebekk
 21. Helga Horge-Trømborg, 1981, Fjellstrand
 22. Agnieszka Cholewinska-Nielsen, 1983, Tangen
 23. Ruth Dalstø Lothe, 1961, Fagerstrand
 24. Nina Wang Bjørsvik, 1956, Tangen
 25. Eivind Hoff-Elimari, 1976, Tangen
 26. Sven Conradi, 1953, Fjellstrand
 27. Edel Bjelde, 1971, Tangen
 28. Michael Schulz, 1959, Tangen
 29. Helle Hoås Gannestad, 1992, Fjordvangen
 30. Arne Thodok Eriksen, 1946, Tangen