Fotocredit: Ole Christian Klamås

Tre spørsmål til Høyre – og et hjertesukk

Nesodden Høyre svarer i Amta 7. mars på et leserinnlegg fra Ap, MDG, SV og Venstre der vi argumenterer mot å starte en prosess nå for å endre formålet for fire naturområder på Nesodden og gjøre dem om til næring.

Tilsvaret reiser tre spørsmål jeg vil stille til Høyre.

Av Eivind Hoff-Elimari, lokallagsleder, Nesodden MDG

mars 10, 2023

  1. Hvor er dokumentasjonen på at vi må gjøre om disse fire naturområdene til næring så fort som mulig for å nå kommuneplanens mål om en moderat befolkningsvekst og et mangfoldig og kortreist næringsliv? Da jeg spurte Nesodden næringsråd i januar, hadde de ikke noen slik oversikt over arealbehov.
  2. Hva mente Høyre med å stemme for, senest i desember 2022, at vi skal legge til grunn arealnøytralitet for Nesoddens utvikling for «å stanse forbruket av natur», som det står i kommuneplanbeskrivelsen?
  3. Tror Høyre virkelig at å sone om naboeiendommen til den delen av Nesodden med aller sterkest vern – naturreservatet Sørbyskogen – kan gjøres gjennom en «begrenset høringsprosess»?

Så til hjertesukket:

Høyre skriver at Ap, MDG, SV og Venstre har konstruert en «posisjon» og en «opposisjon», og at «hadde man vist større vilje til å få til brede flertall i viktige saker, hadde vi sannsynligvis kommet lenger med flere prosesser.»

Akkurat det er blitt gjennomgangsmelodien hver gang Høyres seks kommunestyrerepresentanter ikke får det akkurat som de vil.

Forhandlingene om kommunens 2023-budsjett illustrerte det nylig veldig godt: Her var kjernen i uenigheten hvor mye det ville være ansvarlig å redusere kommunedirektørens foreslåtte driftsresultat.

Hun foreslo et resultat på 1,67 prosent av driftsinntektene, Rødt foreslo 1,3 prosent.

Mange av oss andre var et sted midt imellom. Flertallet endte på 1,58 prosent – men uten Høyre, for de ville ikke rikke seg en tøddel fra 1,67 prosent.

Tilsvarende er det åpenbart at kommuneplanvedtaket i desember var et stort kompromiss.

Om man nå skulle utrede nye «grå» forslag fra Høyre, er det klart at flertallet da også vil utrede flere «grønne» forslag. Slik fungerer demokratiet.

Voteringene i utvalg og kommunestyre viser at flertallene dannes på kryss og tvers avhengig av saker.

Selv skulle vi i MDG for eksempel ønske at Ap oftere stemte med oss framfor med Høyre.

«Posisjon» og «opposisjon» synes først og fremst å være konstruert i Høyres hode, som så til de grader har gått inn for opposisjonsrollen at impulskontrollen synes å ha forsvunnet på kjøpet.