Tør vi å lage en ekte foreldrelandsby?

Fotocredit: Einar Storsul

Kan felles retningslinjer for alt fra skjermbruk og sosiale medier til innetider og rus bidra til en bedre oppvekst for alle? Det er blant spørsmålene vi håper vil bli diskutert på møtet for alle Nesoddens FAU-er 6. februar kl 18 på Nesodden videregående skole.

februar 3, 2023

Av: Eivind Hoff-Elimari, varaordfører, og Hogne Neteland, medlem av skole- og oppvekstutvalget (begge Nesodden MDG) 

Noe er på gang blant norske barnefamilier. De siste årene har fellesbursdager med fellesgaver spredd om seg og senket både sosialt, økonomisk og tidsmessig stress for oss alle. På stadig flere foreldremøter i småskolen tar man nå praten for å bli enige om noen felles regler for mobiltelefoner.

Kort sagt er vi stadig flere som anerkjenner at vi trenger noen felles kjøreregler for viktige sider ved barndommen. Nylig kom Høyres tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup med spreke forslag for å regulere digitaliseringen av barndommen, men Stortinget alene kan ikke løse alle disse flokene.

Vi tror det er vel så viktig med en sterkere rolle for «foreldrefellesskapet» som finnes rundt hver eneste skole. Foreldreutvalgene må både utfordre og samarbeide med skoler og kommuner for å skape bedre barndom og styrke fellesskapet. Akkurat nå er tiltak knyttet til skjermbruk og sosiale medier lengst framme i debatten, men her på Nesodden vet vi at rus er et større problem enn de fleste andre steder. Det var bakgrunnen for at vi i 2021 fikk med alle de politiske partiene på å spørre i Amta: «Tør vi å være de voksne som ungdommene våre trenger?». I innlegget trakk vi fram Reykjaviks vellykkede kamp mot rus og antisosial atferd blant ungdom. Nøkkelen var en god balanse av «gulrot» (flere og billigere aktivitetstilbud) og «pisk» (felles innetider, foreldre som forplikter seg til å ikke skjenke eller kjøpe alkohol til mindreårige, osv.).

På Nesodden har vi gjort store framskritt de siste årene når det gjelder «gulrot», bl.a. med Fellesverket og skatepark på Skoklefall, styrking av Parlamentet på Fagerstrand og en masse aktivitetstilbud om sommeren. Men vi har ikke kommet så langt når det gjelder «pisken». I dag må foreldrene forhandle seg imellom om innetider hver gang 14-åringene skal ut. Det ville vært mye enklere om vi som fellesskap uttrykte noen tydelige forventninger om hva som er rimelige innetider. Det ville «legge lista», uten at noen skal trues med straff om de bryter dem. Meningen er jo ikke å stoppe ungdommer fra å dra på telttur.

Om vi skal lage felles retningslinjer for disse sidene av barn- og ungdom, tror jeg de fleste av oss folkevalgte venter på kommunalt foreldreutvalg: Ønsker dere retningslinjer for smarttelefoner og sosiale medier? For innetider? Ønsker dere foreldreavtaler om alkohol og rus? Målet må i så fall være å etablere normer, ikke skape grunnlag for straffereaksjoner.

Dette er likevel uvante og vanskelige spørsmål. Flest mulig må få delta i diskusjonen, og derfor er vi veldig glad for at alle FAU-ene er invitert til en helaften 6. februar i kantina på Nesodden videregående skole. Målet er å bygge «foreldrelandsbyen». Vi opplever at alle folkevalgte på Nesodden bryr seg umåtelig mye om det, samtidig som de færrestre tror de har alle svarene. Derfor tror vi at det som kommer ut av møtet, virkelig kan legge grunnlaget for hvordan det neste kommunestyret vil bidra til å bygge «foreldrelandsbyen».