Fotocredit: Eivind Hoff-Elimari

La oss være ryddige, konsekvente og ansvarlige i forvaltningen av Nesoddens arealer

Høyre har varslet at de i kommunestyremøtet 22. mars vil fremme forslag om å igangsette en «delplan for omsoning av tomter til næring». Det er uryddig, inkonsekvent og uansvarlig. La oss forklare.

mars 9, 2023

Av Cathrine Kjenner Forsland (ordfører), Eivind Hoff-Elimari (varaordfører), Jørgen Lorentzen, (gruppeleder for Arbeiderpartiet), Øyvind Solum (gruppeleder for MDG), Claudia Behrens (gruppeleder for SV), Anne Berit Smørås (gruppeleder for Venstre)

Det er uryddig fordi det innebærer å åpne opp en kommuneplan som ble vedtatt i desember etter at administrasjon og folkevalgte hadde jobbet med den i to år. Høyres forslag til omsoning til næring dreier seg om fire tomter som i dag er naturområder. Høyre hadde spilt inn dette i høringsrunden i fjor sommer, men – antakelig etter å ha forstått at de ikke ville få flertall – stemte de i desember mot å votere over forslagene sine. Dersom Høyre nå har ombestemt seg og ønsker å ta en omkamp, kan ikke det gjøres gjennom noen enkel og rask «delplan» for disse fire tomtene. Da må vi i stedet starte en ny rullering av kommuneplanen, en prosess som altså tar typisk minst to år, og som vi uansett skal i gang med i løpet av 2023. Plan- og bygningsloven krever at det da først må utarbeides et nytt planprogram (som beskriver hva formålet med rulleringen er og hva som skal undersøkes). Dette planprogrammet skal ut på høring, det skal vedtas politisk og så skal arbeidet med endringer i kommuneplanen gjøres, inklusive konsekvensutredninger, høringer og politiske behandlinger. Det er grundig, og det tar tid.

Høyres forslag er også inkonsekvent med kommunestyrets enstemmige vedtak i januar 2021 om at arealnøytralitet skal ligge til grunn for kommuneplanen. Kort sagt betyr det at Nesodden ikke skal ha noe netto tap av natur. Dessuten er en av tomtene Høyre vil ha næring på nærmeste nabo til Nesoddens eneste naturreservat på land, Sørbyskog.

Sist, men ikke minst er Høyres forslag uansvarlig dersom vi skal få til de endringene på Nesodden det faktisk er bred enighet om: Vi vil få på plass planene som gjør flerbrukshall og rehabilitering av Nesoddtangen skole mulig. Vi vil få på plass planene for å bygge et virkelig sentrum og en ny barneskole på Fagerstrand. Vi vil få på plass planene som gir vann og avløp og en viss utbygging på Oksval og Ursvik – bare for å nevne noe. De menneskene som jobber for kommunen fulle dager og med masse entusiasme for å få alle disse tingene på plass, det er de samme som ville måtte brukes for å utrede Høyres ønsker. Med andre ord: Å starte en prosess for næring i Sørbyskog nå, betyr senere vann og avløp på Svestad og i Ursvik. Eller enda lenger ventetid for nye og bedre skoler på Tangen og Myklerud.

Høyre sier ofte at de vil at Nesodden skal være en «ja»-kommune. Alle som lever med beina på jorda vet at et «ja» til noe gjerne er et «nei» til noe annet. Så også i denne saken.

Gjennom den nye kommuneplanen har vi allerede gjort det enklere å drive næringsaktivitet mange steder på Nesodden ved å høyne terskelen for hva som er søknadspliktig av mindre tiltak og utvidelser. Vi er i sluttspurten med å regulere et stort og tiltrengt areal på Munkerud til næring. Det blir spennende å se hva slags næring som kommer i førsteetasjene på Tangentoppen, ved Flaskebekkrundkjøringen,på Håkonskastet og på sjøsiden av Fagerstrand om ikke altfor lenge. Men vi er åpne på at vi kan trenge mer.

Derfor ønsker vi en god dialog med næringslivet på Nesodden. Hvordan kan vi skape et enda mer levende og bærekraftig lokalsamfunn der vi kan leve hele, kortreiste og gode liv? Da må vi legge til rette for et mangfoldig næringsliv. Så la oss nå i stedet sammen med Nesodden næringsråd kartlegge hvilke behov for hvilke typer arealer som finnes, så kan vi treffe gode valg når vi går i gang med neste rullering av kommuneplanen mot slutten av året.