Får Nesodden endelig en grønn ordfører?

F.v. Øyvind Solum, Hans Kristen Hyrve, Gisle Rebnord Totland, Hogne Neteland (bak), Katti Krøvel-Velle, Sven Conradi, Ingrid Liland, Arne Thodok Eriksen, Peter Oftebro Baum, Helga Trømborg, Håkon Sælen, Anna Granqvist og Mads Greaker.
Fotocredit: Eivind Hoff-Elimari

– I år skal Nesodden skal få Sør-Norges første MDG-ordfører! sa MDGs nestleder og leder for partiets prinsipprogramkomite, Ingrid Liland. Hun hadde tatt turen til Tangen for å innlede på Nesodden MDGs årsmøte 30. januar 2023.

februar 6, 2023

Her ble Øyvind Solum enstemmig valgt som MDGs 1. kandidat i kommunevalget, med Mia Frogner, Stefan Norris, Hogne Neteland og Gisle Totland på de neste plassene.

Øyvind Solum (58) har de siste årene brukt mesteparten av tiden sin i fylkespolitikken i ulike ledende roller, og har hatt en avgjørende rolle når fylkestinget har vedtatt at Viken, og nå kommende Akershus, skal bli et bærekraftig lavutslippssamfunn innenfor planetens tålegrenser. Han har også hatt en stor rolle  blant annet for å få fylkeskommunen til å vedta en svært ambisiøs eiendomsstrategi med høye klima- og miljømål. Samtidig har han også i denne perioden vært MDGs gruppeleder i kommunestyret og velges nå til sin fjerde kommunestyreperiode på Nesodden. Nå satser han på å overta ordførervervet på Nesodden fra høsten.

– Jeg mener tiden er moden for en grønn ordfører på Nesodden, ikke minst etter det gode arbeidet til vår nåværende grønne varaordfører Eivind Hoff-Elimari. Nå mener vi likevel at tiden er riktig for å realisere mer av Nesoddens potensiale, samtidig som vi vil arbeide for et godt samarbeid med andre partier, og ulike andre grupper og innbyggere på Nesodden, om å skape løsninger til det beste for flest mulig.

2. kandidat Mia Frogner (37) er ny på MDGs liste. Hun har skrevet en rekke bøker om grønn livsstil, sist «Mer enn mett – for klimasaken fra kjøkkenbenken». Til daglig er hun leder for bærekraft i Øyafestivalen.

3. kandidat Stefan Norris (59) har bodd det meste av sitt voksne liv på Nesodden og jobbet for en rekke miljøorganisasjoner gjennom en årrekke, og leder nå Nesodden kommunes kultur-, miljø- og teknikkutvalg.

4. kandidat Hogne Neteland (53) har vært medlem av Fremtiden i våre hender siden tidlig ungdom. Han er sivilingeniør og jobber i Tietoevry. Han er valgt inn i styret i Nesodden Velforbund og har tidligere bl.a. vært styreleder for Wikimedia Norge. Han sitter i dag for MDG i skole- og oppvekstutvalget. Han har bodd på Oksval siden 2004.

5. kandidat Gisle Rebnord Totland (57) er landskapsarkitekt og tidligere tidligere virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata i Nesodden kommune. I dag jobber han med utbygging av Vestoldbanen i Bane NOR og representerer MDG i plan- og byggesaksutvalget.

På de neste plassene er det flere nye navn i Nesodden-politikken:

Peter Oftebro Baum (41) jobber som konsulent for Styrmand AS. Han har lang erfaring med organisasjonsutvikling og digitalisering. Han var tidligere tidligere IT- og HR-direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og har bodd på Nesodden siden 2017.

Anlov P. Mathiesen (48) er relativt nylig hjemflyttet nesodding. Han har lang erfaring som journalist, forfatter og redaktør, bl.a. for magasinet =Oslo, og er særlig opptatt av psykisk helse og rus-politikk. Han jobber for tida med å sluttføre en bok om depresjon.

Nytt styre i lokallaget

Årsmøtet valgte også nytt styre for lokallaget:

Eivind Hoff-Elimari (leder)
Øyvind Solum (nestleder)
Helga Trømborg
Hogne Neteland
Jim Roger Larsen
Gisle Totland (revisor)
Stefan Norris
Anlov P. Mathiesen
Hans Kristen Hyrve
Arne Thodok Eriksen (sekretær og kasserer)
Anna Granqvist