Fotocredit:

Styre og kommunestyregruppe for Nesodden MDG

april 11, 2015

Styret for Nesodden MDG 2018

Lokallaget har i 2018 følgende styre:

 • Øyvind Solum (leder)
 • Anne Cathrine (Katti) Krøvel-Velle
 • Nicole Schalin
 • Kaisa Ramona Hautala
 • Ole Solheim
 • Vidar Sæbjørnsen
 • Arne Thodok-Eriksen
 • Stefan Norris
 • Eivind Hoff-Elimari
 • Runar Todok
 • Marte Rastad
 • Susanne Olsrud Hotvedt

Lokallaget kan kontaktes på nesodden@mdg.no eller til leder oyvind.solum@mdg.no

I kommunestyret for MDG på Nesodden sitter følgende personer som kommunestyrerepresentanter, etter at Maria Fuglevaag Warsinka-Varsi trakk seg som kommunestyrerepresentant i august 2016, pga flytting til annen kommune:

 • Øyvind Solum
 • Vidar Sæbjørnsen
 • Kaisa R. Hautala
 • Ole Solheim

I tillegg møter disse regelmessig som kommunestyrevaraer:

 • Stefan Norris
 • Katti Krøvel-Velle

Vi har i tillegg disse i kommunale utvalg og diverse komiteer:

Formannskapet: Øyvind Solum, med Vidar Sæbjørnsen og  Kaisa R. Hautala som varaer.

Plan- og teknikkutvalget: Øyvind Solum (nestleder) og Kaisa R. Hautala, med Kristin Eriksen og Nicole Schalin som varaer.

Helse- og omsorgsutvalget: Ole Solheim, med Katti Krøvel-Velle som vara.

Skole- og oppvekstutvalget: Katti Krøvel-Velle og Ole Solheim som vara.

Kultur- og miljøutvalget: Vidar Sæbjørnsen (leder) og Nicole Schalin, med Stefan Norris og Øyvind Solum som varaer

Fairtrade-komiteen: Stefan Norris (leder).

*

Ansvarlige for Grønn Festival Nesodden er Øyvind Solum og Susanne Olsrud Hotvedt.