Fotocredit: Eivind Hoff-Elimari

Nytt styre i Nesodden MDG

En ingeniør som vil gjøre noe med tidsklemma og en fredsmegler som har brynt seg på Taliban. Det er noen av de nye styremedlemmene som ble valgt på Nesodden MDGs digitale årsmøte 24. januar 2022.

januar 25, 2022

Lokallaget vedtok en handlingsplan for 2022 for å gjøre det lettere å leve natur-, miljø- og klimavennlige liv på Nesodden. Arbeidet med kommuneplanens arealdel blir særlig viktig for å unngå nedbygging gjennom gamle reguleringsplaner eller dispensasjoner, gjøre skogskjøtselen mer naturvennlig og sørge for at kommunen når sitt mål om nullvekst i personbiltrafikken. Nesodden MDG vil søke å spille enda mer på lag med andre partier, lag og foreninger som deler de samme overordnede målene.

Det nyvalgte styret består av Eivind Hoff-Elimari (leder), Helga Trømborg, Arne Thodok Eriksen (kasserer),  Mathias Rongved, Jim Roger Larsen, Stina Reksten, Stefan Norris, Gisle Totland (revisor), Gunhild Vatn, Tonje Jacobsen-Loraas, Helene Spørck Sundt Hoel og Hogne Neteland. Øyvind Solum, Håkon Sælen og Mads Greaker ble valgt som varamedlemmer. Årsmøtet valgte også en programkomité, som vil bli ledet av Vidar Sæbjørnsen.

Blant de nye styremedlemmene er Helga Trømborg, som er 40 år, har to barn, er ingeniør og bor på Fjellstrand:

– Jeg vil jobbe for et lokalsamfunn hvor tidsklemma ikke er så stram og hvor vi voksne ikke trenger å kjøre så mye. Et lokalsamfunn hvor tjenester og aktiviteter er tilgjengelige for alle, også eldre og folk med funksjonsnedsettelser, og hvor barn ferdes fritt og trygt i nærmiljøet sitt, for i barnas nærmiljø ferdes bilistene på barnas premisser, ikke omvendt. Snart skal det gå an å sykle gjennom skogen, fra Alværn til Fagerstrand.

Et annet ferskt ansikt i styret er Stina Reksten, født, oppvokst og ganske nylig «hjemflyttet» til Nesodden.

– Vi er en del av naturen. Ved å ta vare på den tar vi vare på oss selv og hverandre. Og skader vi den så skader vi også oss selv. Sønnen min på 3 år heter Arne, oppkalt etter Arne Næss som var en pioner for denne tankegangen i vestlig filosofi. Jeg ønsker at Arne skal vokse opp på et Nesodden der vi respekterer naturen, for uten den er vi ingenting. Jeg elsker nesoddingene og er glad for at mange her, uansett partitilhørighet, deler denne tankegangen, sier hun.

Selv jobber Stina i FN og hun har en lang bakgrunn fra fredsdiplomatiet. Blant annet har hun jobbet på Balkan og i Afghanistan, der hun møtte Taliban i de tidlige fasene av fredsprosessen. Selv satt hun altså på årsmøte i Nesodden MDG mens Taliban var på Soria Moria i Oslo.

– Livet forandrer seg. Men jeg tror min erfaring i konfliktløsning kan komme godt med i lokalpolitikken, spøker hun.

Eivind Hoff-Elimari ble gjenvalgt som leder.

– Jeg takker for tilliten og er veldig glad for bredden, engasjementet og kompetansen som ligger i det nye styret. Jeg håper også at vi som styre blir enda bedre på å bruke all erfaringen, engasjementet og kompetansen som ligger i Nesodden MDGs over 180 medlemmer, for å gjøre halvøya til et enda bedre sted for mennesker og miljø, sier han.