Forslag til partiprogram for Nesodden MDG 2023-2027

Programkomiteen har nå utarbeidet et forslag til partiprogram.

januar 17, 2023

Forslaget kan du lese her: NESODDEN MDG. Program 2023

Vi har i arbeidet med programmet gjennomført to høringsrunder blant våre medlemmer og to runder i partiets styre. Komiteen har jobbet godt med forslagene som kom inn og mener nå at programmet reflekterer de synspunktene medlemmene har spilt inn.
Vi skal nå behandle og godkjenne partiprogrammet i medlemsmøtet mandag den 23. januar. Ønsker du å foreslå noen endringer til programmet så må du gjøre følgende:

  • Du som medlem kan komme med endringsforslag til brødtekst og kulepunktene i programmet
  • Endringsforslag må du skrive ned slik du ønsker det skal stå i programmet. Du må også forklare hvor i programmet du ønsker endring. (Side, avsnitt, hvilket kulepunkt)
  • Er det tekst eller kulepunkt du ønsker kun å stryke så må også det skrives ned og begrunnes. Du må også forklare hvor i programmet du ønsker å stryke. (Side, avsnitt, hvilket kulepunkt)
  • Programkomiteen vurdere hvilke forslag som skal legges inn i programkomiteens forslag til partiprogram
  • I medlemsmøtet 23. januar vil programkomiteen begrunne hvilke endringsforslag som er tatt med i komiteens forslag til partiprogram.
  • Medlemmer som får sitt forslag avvist av komiteen får mulighet til å opprettholde forslaget i møtet. Da er det flertallet som bestemmer om det skal opp til behandling eller ikke

Frist for endringsforslag er fredag den 20. januar og sendes nesodden@mdg.no.