Fotocredit:

Grønn Festival Nesodden Foredragsprogram, Hellviktangen, søndag 28. august 2016

Grønn festival! 

– årets miljøhappening for hele familien og for alle som er interessert i grønn filosofi og livsstil 

Hellviktangen, Nesodden, søndag 28. august 2016

Gratis adgang for publikum. Marked fra 12 – 17, men konsertprogrammet fortsetter utover kvelden. Foredragene er fra 11-20.

Grønn festival arrangeres av lokallaget til Miljøpartiet De Grønne på Nesodden, men har bidragsytere og deltakere med andre politiske ståsteder. Festivalen er ment som et møtepunkt for alle med interesse for grønn politikk, filosofi og livsstil, og hvor det skal være rom for et bredt spekter av meninger og interesser. Det skal være et sted hvor publikum av alle slag skal kunne finne inspirasjon og få mulighet til å orientere seg i en del av de tilbudene og retningene som finnes.

August 10, 2016

11.00: Anette Hjerde: Innføring i kjøkkenkompostering med bokashi

11.00: Anette Hjerde: Innføring i kjøkkenkompostering med bokashi

Få en innføring i kjøkkenkompostering med bokashi, og lær hvordan du kan lage næringsrik og miljøvennlig kompostjord av matavfallet ditt- enkelt, raskt og uten vond lukt.

Bokashi er kjøkkenkompostering ved hjelp av to lufttette bøtter, en kasse med litt jord og et bokashistrø med naturlige Effektive Mikroorganismer (EM-1). I bøttene fermenteres matavfallet slik at omdanningsprosessen til jord går svært raskt i etterkant. Bokashi tar liten plass, du trenger ikke kompostbinge, og hele prosessen kan foregå helt eller delvis innendørs.

Workshopen holdes av Anette Hjerde, som er gründer i bokashinorge.no, og som nå jobber på bokashiboka som kommer til neste år

12.00 Svein Medhus: Solceller på ditt tak

12.00 Svein Medhus: Solceller på ditt tak

Solceller på ditt tak er et inspirerende foredrag om det du må vite for å komme i gang med din egen solstrøm.
Med solceller på taket er du en del av det grønne skiftet. Her får du en rask innføring i hva du bør kjenne til hvis du vurderer å anlegge solceller på ditt eget tak.

Svein Medhus var den første til skru opp solceller på eget tak i Bærum i 2014. Gleden var stor og førte til videre engasjement i det voksende solcelle markedet i Norge. Han elektronikk-ingeniør og er i dag en av drivkreftene bak Nortekk Solar og pådriver for MDG sin solcelle-satsing i kommunene.

13.00: Michael Lommertz: Miljøvennlig passivhus av massivtre på Nesodden

13.00: Michael Lommertz: Miljøvennlig passivhus av massivtre på Nesodden

Har du planer om å bygge nytt eller pusse opp med miljøet i tankene? Eller er du bare nysgjerrig på nye miljøvennlige løsninger? Arkitekt Michael Lommertz forteller om sine erfaringer med å bygge miljøvennlig passivhus av massivtre-elementer.

Massivtrehuser et byggekonsept som opplever økt anerkjennelse blant miljøboliger. Selv om Massivtrehus kan spores flere 1000 år tilbake er det fortsatt en forholdsvis ny måte å bygge energibesparende hus/eneboliger på. Huset bygges av massivtre-elementer som holder godt på varme og kulde, og er fukt og temperaturregulerende. Tre har også andre gode miljøegenskaper; det kan gjenvinnes og det lagrer CO2 fra atmosfæren.

Arkitektene Michael og Heidrun Lommertz har tegnet og fulgt opp byggingen av sitt eget massivtrehus på Nesodden. Tilskudd fra ENOVA og miljøboligrente fra Cultura Bank har gjort huset både klimavennlig og mer lønnsomt enn bygging av konvensjonelle hus.
Cultura Bank vil være til stede og kunne svare på eventuelle spørsmål angående finansiering av miljøboliger.

14.00 Svein Hammer: Fra evig vekst til grønn politikk!

14.00 Svein Hammer: Fra evig vekst til grønn politikk!

Befinner vi oss midt i en grønn revolusjon? Kanskje framtidens historikere vil beskrive vår tid som en grønn omveltning, nærmest en revolusjon. I så fall vil de nok peke på Miljøpartiet De Grønne som en viktig målbærer, men samtidig slå fast at den nye tiden var et bredt og sammensatt fenomen, som handlet om mye mer enn dette ene partiet.

Den rykende ferske boken ”Fra evig vekst til grønn politikk” belyser den samfunnsmessige brytningen mellom økonomisk vekst og økologisk begrensning. Tre alternative strømninger utforskes, historisk så vel som politisk: a) en sterk og uimotståelig vekstdiskurs, b) en både/og-diskurs med ambisjon om å forene vekst og miljø, c) en økologisk diskurs som åpner for et annerledes, grønt samfunn. 

Foredraget tar for seg den grønne politikkens framvekst, med sikte på å vise hva det å «tenke grønt» handler om. Dette leder til en skisse av økologismen som ideologi, som drøftes opp mot liberalismen, sosialismen, konservatismen, anarkismen og feminismen. Slik ser vi hvordan miljøutfordringene kan lede til ulike former for politikk. Hovedsporene er det som kan kalles økologisk modernisering og grønn transformasjon. Poenget er å belyse den grønne politikken i bred forstand. Hvordan forstår vi forholdet mellom grønt og rødt/blått? Hvilke alternative retningsvalg er på spill i det politiske feltet? Hva slags effekter har hver av dem?

Svein Hammer er samfunnsforsker med norsk politisk kultur og styringsformer i stat og kommune som spesialfelt. Han har tidligere vært kommunestyrerepresentant for Høyre, men ble i 2012 medlem i MDG, og var bl.a. fylkesleder for MDG i Sør-Trøndelag i 2014.

15.00: Lage Nøst: Liv er hellig, vekst er ikke det!

15.00: Lage Nøst: Liv er hellig, vekst er ikke det!

Hvorfor må vi tenke nytt om økonomi i antropocen, menneskets tidsalder?

Lage Nøst, nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, kåserer om å redde verden og den problematiske veksten.


Foredraget som opprinnelig var satt opp klokken 15, nemlig med Hulda Holtvedt: ”Hvorfor stemmer unge grønt?” er dessverre avlyst.

16.00 Avlyst: Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo: Hvordan kan Oslo bli Europas klima- og miljøhovedstad, og en pådriver for det grønne skiftet i hele Osloregionen?

16.00 Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo: Hvordan kan Oslo bli Europas klima- og miljøhovedstad, og en pådriver for det grønne skiftet i hele Osloregionen?

NB. Lan er dessverre syk og må melde avbud. Vi undersøker om det er mulig å få en erstatter for dette foredraget.

Allerede i denne bystyre-perioden skal store skritt være tatt mot et grønnere og mer miljø- og klimavennlig Oslo. Håpet er at folk de nærmeste årene vil se at viktige endringer kommer på plass og flere på vei, slik at MDG i neste periode kan gjennomføre enda større tiltak for en hovedstad som ikke bare er mer miljø- og klimavennlig, men også triveligere og mer menneskevennlig.

Er det slik at en sterkt voksende by som Oslo med nødvendighet vil fylles av betong, asfalt, støy og forurensning med et utrivelig sentrum og en stadig esende periferi? Eller kan Oslo like gjerne kan bli et urbant kraftsenter for grønn omstilling?

Lan vil fortelle kort hva som kan være sannsynlige scenariene som klimaendringer kan føre til for Oslo-regionen 20-50 år frem i tid – om vi ikke klarer å skape en reell snuoperasjon. Med den kunnskapen som bakteppe sier det seg selv at alle nivåer må bidra til det grønne skiftet. Miljø- og klimapolitikk må være overordnet andre planer, også i kommunepolitikken, om vi skal skape et samfunn som er godt også for neste generasjon.

Hva er realistiske og konkrete tiltak for å få til de endringene som skal til for at de mest dramatiske scenariene ikke skal slå til? Og at vi uansett skal klare oss bra med de endringene vi vanskelig kan unngå? Hvordan skape en grønn og klimavennlig by? Hvordan kan det å bo tettere faktisk være hyggelig?

17.00 Linn Herning: Velferdsprofitørene – om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene

17.00 Linn Herning: Velferdsprofitørene – om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene

De skyr offentligheten. De får en stadig sterkere posisjon i samfunnet. Noen lurer unna velferdskroner via skatteparadis. Andre kjøper prangende luksusleiligheter. De er velferdsprofitørene – de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester. Hvem er de? Hvordan manipulerer de den offentlige debatten? Og hva skjer når de får ansvaret for skoleelever, pleietrengende og barnehagebarn?

Dette foredraget er basert på Hernings bok, og tar for seg en del av de store sektorene, som private tilbud innen skole, helse, eldreomsorg, barnehager og asylmottak, hvor privatpersoner eller store internasjonale kjeder i økende grad skaper seg enorme overskudd betalt av dine og mine skattekroner, men trikser seg til å betale minst mulig skatt til fellesskapet selv.

Linn Herning (f. 1983) er historiker og jobber som nestleder og rådgiver i For velferdsstaten. Siden 2010 har hun arbeidet med å kartlegge og samle erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene. For velferdsstaten består av fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Nærmere 30 organisasjoner med over én million medlemmer er tilsluttet. Alliansen er opprettet for å styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet, og arbeider mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme – og for en sterk offentlig sektor.

18.00 Henrik Walter-Johnsen: De grønne og glitrende!

18.00 Henrik Walter-Johnsen: De grønne og glitrende!

Miljøpartiet De Grønne har gjentatte ganger blitt kåret til beste parti på skeiv politikk, men hva vil det egentlig si å ha den beste politikken for skeive? MDG verdsetter mangfoldet høyt. De Grønne mener at alle har rett til å foreta egne valg, uttrykke seg fritt, og forme egne liv – forutsatt en grunnleggende respekt for andres liv og behov. Alle skal ha mulighet til å leve som den de er, uavhengig av samfunnets normer. Har det grønne menneskesynet noe å si for hvordan vi ser på seksuelt definerte minoriteter?

Henrik skal forklare hvordan en av konsekvensene av det grønne menneskesynet er nettopp den respekten, friheten og tilhørigheten som mange skeive savner i dagens samfunn. For De Grønne er ikke «homosaken» en separat kampsak, men et naturlig ledd i en helhetlig tankegang som omfatter alle mennesker, både majoriteter og minoriteter, skeive og streite, nålevende og kommende generasjoner, kvinner og menn.

Henrik Walter-Johnsen er leder, initiativtaker og en av grunnleggerne av MDGs nettverk for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre skeive, De Grønne Glitrende. Han er også nestleder for MDG Grünerløkka og har fast plass i helse- og sosialkomiteen i bydelen, foruten at han er nestleder for oversetterforeningen NAViO.

19.00 Kristin Antun: Solidaritet og inkludering – hva innebærer De Grønnes flyktningpolitikk?

19.00 Kristin Antun: Solidaritet og inkludering – hva innebærer De Grønnes flyktningpolitikk?

Miljøpartiet De Grønne sterke basis i solidaritet betyr at det er en selvfølge for oss at Norge skal ha en ansvarlig og solidarisk asylpolitikk, og en god og inkluderende integreringspolitikk. Verden står midt i den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig og som et rikt og velfungerende land må Norge ta et stort ansvar for å være en del av løsningen. Mennesker i krig og på flukt er først og fremst mennesker, og vi kan ikke sitte og se på situasjonen slik den utspiller seg uten å ta aktive grep for å hjelpe.

Hva innebærer en solidarisk flyktningpolitikk i praksis? Og hvordan oppnår vi god integrering på ordentlig, ikke bare på papiret? Kristin Antun vil snakke om hvorfor flyktningpolitikk er en viktig sak for De Grønne og hva som er de viktigste grepene i vår asyl-politikk. Hun vil også gjøre rede for hva vi bør gjøre nasjonalt og lokalt for å sikre en god inkludering av flyktningene. Hun vil også forklare hvorfor og hvordan dette henger sammen med grønn politikk mer generelt, og hvorfor det er vanskelig å tenke seg et bærekraftig samfunn på lengre sikt, uten at vi bidrar til å løse de globale og mer lokale utfordringene knyttet til flukt og migrasjon.

Kristin Antun er fylkestingsrepresentant og nestleder for Akershus MDG. Hun er også kommunestyrerepresentant i Nannestad, og har jobbet som flyktningkonsulent i flere kommuner i Akershus. Hun sitter for øvrig i MDGs sentralstyre og leder et utvalg som skal komme med forslag til ny integreringspolitikk for MDG sommeren 2016.

Arrangør er Nesodden Miljøpartiet De Grønne

Arrangør er Nesodden Miljøpartiet De Grønne

Selv om Miljøpartiet De Grønne på Nesodden er arrangør for Grønn Festival, og mange av foredragsholderne er medlemmer av MDG, er det også noen som ikke er det. Foredragene representerer uansett ikke nødvendigvis MDGs politikk, men står for foredragsholdernes egen oppfatning.

I forbindelse med foredragene vil vi lage rom for spørsmål og refleksjon med salen. Også folk med tilknytning til eller sympati med andre partier enn MDG er hjertelig velkommen! Forbehold om feil og programendringer.

Foredragene foregår i 2. etasje i Hellviktangen. I tillegg vil det være et konsert- og kulturprogram på kafescenen på baksiden av huset – og iblant med innslag på markedet og andre steder på området

MDGs hovedside: www.mdg.no
Info om Nesodden MDG: http://nesodden.mdg.no/
Akershus MDG: http://akershus.mdg.no/

www.facebook.com/gronnfestivalnesodden

Konsertprogrammet?

Er du heller ute etter å se hvilke konserter det skal være, så kan du se fullt program her:

http://nesodden.mdg.no/nyhet/konsertprogram-gronn-festival-nesodden-hellviktangen-sondag-28-august-2016/

Både konserter og foredrag er gratis - så langt det er plass.

Konferansier for foredragsprogrammet er Øyvind Solum

Øyvind Solum er møteleder for foredragsprogrammet. Han sitter i kommunestyret på Nesodden for MDG og er leder for lokallaget.

Han er også fylkesleder for Akershus MDG og er gruppeleder for MDG på fylkestinget. Han er der med i blant annet fylkesutvalget, hovedutvalg for plan, næring og miljø, og rovviltnemda for Oslo, Akershus og Østfold.